Strefa Słowa to grupa ludzi z kościołów protestanskich i kościoła katolickiego spotykająca się, aby wspólnie modlić się i czytać Biblię. Skupiają się na osobie Jezusa Chrystusa i Słowie Bożym, aby się wzajemnie budować i zachęcać, nie dyskutują przy tym o rzeczach różniących kościoły. 

 

https://www.facebook.com/StrefaSlowa?fref=ts